Zrno Dobrote
K.Zvonimira 10, Drenje
zrno.dobrote@gmail.com

Kozmetičarke

U sklopu projekta „Dajmo priliku svima”, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina završava se još jedan verificirani program.

Početkom mjeseca veljače započeli smo sa besplatnom edukacija za Kozmetičarku. Polaznice su uz teorijski dio obavljale i praktični dio edukacije te im još preostaje saslušati i položiti zaštitu na radu. Trajanje edukacije bilo je predviđeno na 2 mjeseca, ali zbog situacije sa koronavirusom edukaciju smo bili primorani produžiti te se nadamo da bi početkom mjeseca srpnja mogli edukaciju privesti kraju.