Kontakt podaci

Voditeljica projekta – Senija Kovačić/ 0953660241
Administrator projekta – Matea Zgrebec/ 0915536474
E-mail: zrno.dobrote@gmail.com