Dragi naši, sa veseljem Vas obavještavamo da nastavljamo sa radom. Nakon kratke stanke zbog pandemije Covid19 ponovno nastavljamo sa našim programima edukacija. Sve polaznike stranog jezika – Engleski jezik obavještavamo da u ponedjeljak 18.svibnja 2020. nastavljamo edukaciju u 14:00 sati. Za sve polaznike programa Kozmetičar/ka sa radom nastavljamo u petak 22.svibnja 2020. Molimo sve polaznike da drže distancu od 2 metra, te da svatko ima svoju masku i rukavice. Za još informacija obratite se voditeljici projekta na broj +38595366024.
U sklopu projekta „Dajmo priliku svima”, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Dajmo priliku SVIMA

Naziv projekta i partneri u projektu
Projekt je prijavljen u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, koji se financira kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Posrednička tijela u provedbi ovoga projekta su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, a odobrena sredstva iznose 1.217.626,51 kuna. Trajanje projekta je 24 mjeseca, a provoditi će se na području Općine Drenje. Partner na ovom projektu je Općina Drenje. Projekt će se provoditi od 1. travnja 2019. godine do 1. travnja 2021. godine.

Kratki opis projekta
Projektom ćemo obuhvatiti 70 dugotrajno nezaposlenih osoba, koje su na granici siromaštva, socijalno isključene, neki od njih su korisnici zajamčene minimalne naknade, koje će se obrazovati za pojedina zanimanja, steći javnu ispravu o završenom obrazovanju, te osnažiti vještine javnog nastupa, osobnog predstavljanja, kao i usavršiti pisanje životopisa. Dvije nezaposlene osobe zaposliti će se kroz ovaj projekt – voditelj projekta i koordinator za financije, putem ugovora o radu. Verificirani programi obrazovanja provoditi će se za slijedeća zanimanja: kozmetičar, njegovatelj, voditelj ruralnog turizma, operater na PC računalu, vodoinstalater, elektromehaničar – kontinuirano 22 mjeseca. Provoditi će se i program učenja engleskog jezika, te program za završetak osnovne škole.

Cilj projekta
Cilj projekta je da dugotrajno nezaposlene osobe, kao i korisnici zajamčene minimalne naknade po završetku projekta budu spremni za izlazak na tržište rada. Kroz zapošljavanje ili samozapošljavanje ovih osoba smanjiti će se nezaposlenost i socijalna isključenost, te umanjiti rizik siromaštva. Kroz projektne aktivnosti, nezaposlene osobe koje su sudionici projektnih aktivnosti, steći će vještine potrebne prilikom pronalaska posla, pisanje životopisa, predstavljanje poslodavcu. Sva stečena znanja i vještine koristiti će kako bi osobe iz marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposleni i korisnici zajamčene minimalne naknade bili spremni za izlazak na tržište rada. U projektnim aktivnostima moći će sudjelovati nezaposlene osobe, prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Kontakt osobe za više info
Voditeljica projekta – Senija Kovačić/ 0953660241

Administrator projekta – Matea Zgrebec/ 0915536474

E-mail: zrno.dobrote@gmail.com